Przewiń do treści

Umowy zlecenie i umowy o dzieło

Umowa zlecenia dla osoby fizycznej pracownika placówki - na okres nie dłuzszy niż 1 miesiąc
Umowa zlecenia dla osoby fizycznej pracownika placówki - na okres dłuższy niz 1 miesiac
Umowa zlecenie - dla osoby niębedacej pracownikiem na okres dłuższy niż miesiąc
Umowa zlecenie - dla osoby niebędącej pracownikiem na okres nie dłuższy niż miesiąc
Umowa o dzieło
Ewidencja liczby godzin do zlecenia/ dzieła
Oświadczenia zleceniobiorcy niebędącego pracownikiem
Oświadczenie do zawartych umów zleceń i o dzieło z obcokrajowcem
Oświadczenie przyjmującego zamówienie wykonawcy do umowy o dzieło
Oświadczenie zleceniobiorcy prowadzącego działalność gospodarczą
Rachunek do umowy zlecenia
Rachunek dla osoby niebędącej pracownikiem dla umów zlecenia i o dzieło
Rachunek do umowy o dzieło
Oświadczenie do celów podatkowych dla cudzoziemca
Klauzula informacyjna dla osób fizycznych, z którymi zawierana jest umowa cywilnoprawna