Przewiń do treści

Umowy zlecenie i umowy o dzieło

Umowa zlecenia dla osoby
Umowa zlecenia dla osoby
Umowa zlecenia dla osoby
Umowa zlecenia dla osoby
Umowa o dzieło
Ewidencja liczby godzin do zlecenia/ dzieła
Oświadczenia zleceniobiorcy niebędącego pracownikiem
Oświadczenie do zawartych umów zleceń i o dzieło z obcokrajowcem
Oświadczenie przyjmującego zamówienie wykonawcy do umowy o dzieło
Oświadczenie zleceniobiorcy prowadzącego działalność gospodarczą
Rachunek do umowy zlecenia
Rachunek dla osoby niebędącej pracownikiem dla umów zlecenia i o dzieło
Rachunek do umowy o dzieło
Oświadczenie do celów podatkowych dla cudzoziemca
Umowa O pracę na czas określony - obywatel Ukrainy
Klauzula informacyjna dla osób fizycznych, z którymi zawierana jest umowa cywilnoprawna