Przewiń do treści

Licea Ogólnokształcące

Poniższe dane kontaktowe zawierają informacje dostarczone przez jednostki

Liceum Ogólnokształcące  XXII

Dyrektor: Zbigniew Ślęzakowski

ul. Staffa 111
01-884 Warszawa
tel. 22 834-03-57
e-mail. zslezakowski@edu.um.warszawa.pl
www: http://www.josemarti.waw.pl

Liceum Ogólnokształcące XXXIX

Dyrektor: Paweł Gmitrzuk

ul. Zuga 16
01-806 Warszawa
tel. 22 834 60 33
e-mail. s119@edu.um.warszawa.pl

Liceum Ogólnokształcące  XLI

Dyrektor: Izabela Muszyńska

ul. Kiwerska 3
01-682 Warszawa
tel. 22 833-13-33
e-mail. sekretariat@lelewel.waw.pl

Liceum Ogólnokształcące  LIX

Dyrektor: Dorota Grabiec

ul. Lindego 20
01-952 Warszawa
tel. 22 834 86 58
e-mail. zs50@edu.um.warszawa.pl
www: http://www.kusy.edu.pl

Liceum Ogólnokształcące  XCIV

Dyrektor: Anna Pawłowska

ul. Gwiaździsta 35
01-656 Warszawa
tel. 22 833-02-58
e-mail. sekretariatzs55@maczek.pl.pl
www: http://www.maczek.pl.pl

Liceum Ogólnokształcące  CXXII

Dyrektor: Włodzimierz Sacewicz

ul. Leopolda Staffa 3/5
01-891 Warszawa
tel. 22 834-58-54
e-mail. sekretariat@domeyko.edu.pl
www: http://www.domeyko.edu.pl