Wzory umów cywilno-prawnych

umowa o dzieło
Rachunek do umowy zlecenia lub o dzieło dla osoby niebędącej pracownikiem placówki
umowa zlecenie - dla osoby niebędącej pracownikiem na okres dłuższy niż miesiąc
umowa zlecenie - dla osoby niebędącej pracownikiem na okres nie dłuższy niż miesiąc
Wzór umowy darowizny
wzór umowy na zorganizowanie wypoczynku
rachunek do umowy zlecenia z własnym pracownikiem
umowa zlecenie - dla osoby fizycznej pracownika placówki na okres nie dłuższy niz 1 miesiąc
umowa zlecenie - dla osoby fizycznej pracownika placówki na okres dłuższy niz 1 miesiąc
rachunek do umowy o dzieło z własnym pracownikiem
OdSłoń Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji MKO Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów ZUS SIO BIP OdSłoń Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji MKO Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów ZUS SIO BIP OdSłoń Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji MKO Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów ZUS SIO BIP OdSłoń Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji MKO Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów ZUS SIO BIP OdSłoń Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji MKO Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów ZUS SIO BIP OdSłoń Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji MKO Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów ZUS SIO BIP OdSłoń Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji MKO Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów ZUS SIO BIP OdSłoń Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji MKO Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów ZUS SIO BIP OdSłoń Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji MKO Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów ZUS SIO BIP