Wzory umów cywilno-prawnych

Wzór umowy darowizny
wzór umowy na zorganizowanie wypoczynku
rachunek do umowy zlecenia
umowa zlecenie - dla osoby niebędącej pracownikiem na okres nie dłuższy niż miesiąc
umowa zlecenie - dla osoby niebędącej pracownikiem na okres dłuższy niż miesiąc
umowa zlecenie - dla osoby fizycznej pracownika placówki na okres nie dłuższy niz 1 miesiąc
umowa zlecenie - dla osoby fizycznej pracownika placówki na okres dłuższy niz 1 miesiąc
wzór rachunku do umowy o dzieło
wzór umowy o dzieło związanej z przetwarzaniem danych
wzór umowy o dzieło
OdSłoń Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji MKO Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów ZUS SIO OdSłoń Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji MKO Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów ZUS SIO OdSłoń Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji MKO Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów ZUS SIO OdSłoń Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji MKO Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów ZUS SIO OdSłoń Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji MKO Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów ZUS SIO OdSłoń Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji MKO Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów ZUS SIO OdSłoń Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji MKO Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów ZUS SIO OdSłoń Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji MKO Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów ZUS SIO OdSłoń Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji MKO Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów ZUS SIO