Wzory umów cywilno-prawnych

Porozumienie o współpracy szkoły i organizacji pozarządowej
Wzór umowy najmu - kuchnia
Oświadczenia zleceniobiorcy niebędącego pracownikiem
Protokół godzin do wystawienia faktur
Wzór umowy - najem długookresowy, stały czynsz miesięczny
Wzór umowy - najem długookresowy, czynsz za godziny najmu
Wzór umowy - najem jednodniowy
Umowa zlecenie dla osoby fizycznej pracownika placówki na okres nie dłuższy niz 1 miesiąc
Umowa zlecenie dla osoby niebędącej pracownikiem na okres dłuższy niż miesiąc
Umowa zlecenie dla osoby niebędącej pracownikiem na okres nie dłuższy niż miesiąc ze zmianami
Umowa zlecenia dla osoby fizycznej pracownika placówki na okres dłuższy niz 1 miesiac ze zmianami
Protokół odczytu liczników
Rachunek do umowy zlecenia lub o dzieło dla osoby niebędącej pracownikiem placówki
Umowa o dzieło
Ewidencja jednostki
Oświadczenie przyjmującego zamówienie wykonawcy do umowy o dzieło
Oświadczenie do zawartych umów zleceń i o dzieło z obcokrajowcem
Oświadczenie zleceniobiorcy prowadzącego działalność gospodarczą
Wzór umowy darowizny
Wzór umowy na zorganizowanie wypoczynku
Rachunek do umowy zlecenia z własnym pracownikiem
Rachunek do umowy o dzieło z własnym pracownikiem