Wzory umów cywilno-prawnych

Umowa zlecenie dla osoby fizycznej pracownika placówki na okres nie dłuższy niz 1 miesiąc
Umowa zlecenia dla osoby fizycznej pracownika placówki na okres dłuższy niz 1 miesiac ze zmianami
Umowa zlecenie dla osoby niebędącej pracownikiem na okres nie dłuższy niż miesiąc ze zmianami
Umowa zlecenie dla osoby niebędącej pracownikiem na okres dłuższy niż miesiąc
Porozumienie o współpracy szkoły i organizacji pozarządowej
Wzór umowy najmu - kuchnia
Oświadczenia zleceniobiorcy niebędącego pracownikiem
Protokół godzin do wystawienia faktur
Wzór umowy - najem długookresowy, stały czynsz miesięczny
Wzór umowy - najem długookresowy, czynsz za godziny najmu
Wzór umowy - najem jednodniowy
Protokół odczytu liczników
Rachunek do umowy zlecenia lub o dzieło dla osoby niebędącej pracownikiem placówki
Umowa o dzieło
Ewidencja jednostki
Oświadczenie przyjmującego zamówienie wykonawcy do umowy o dzieło
Oświadczenie do zawartych umów zleceń i o dzieło z obcokrajowcem
Oświadczenie zleceniobiorcy prowadzącego działalność gospodarczą
Wzór umowy darowizny
Wzór umowy na zorganizowanie wypoczynku
Rachunek do umowy zlecenia z własnym pracownikiem
Rachunek do umowy o dzieło z własnym pracownikiem