Przewiń do treści

Karty sportowe

Szanowni Państwo,

 serdecznie zapraszamy do skorzystania z programu kart Sportowych Vanity Style.
 Osoby, planujące przystąpić do programu /chcące zmienić wariant /zgłosić osobę towarzyszącą lub dziecko /chcące zrezygnować z programu/, zobowiązane są do złożenia odpowiedniej    dokumentacji w DBFO Bielany (pok. 368)  do 17 dnia miesiąca poprzedzającego okres rozliczeniowy (okres rozliczeniowy to pełny miesiąc kalendarzowy),

•  NOWE ZGŁOSZENIE / ZMIANA RODZAJU KARTY
    Należy dostarczyć w oryginale dokumenty:
- „Kwestionariusz”
- „Formularz oświadczenia dla pracownika”
- „Zgodę na potrącenie należności z wynagrodzenia za pracę”
•   ZGŁOSZENIE OSOBY TOWARZYSZĄCEJ/ DZIECKA
    Należy dostarczyć w oryginale dokumenty: 
-  „Kwestionariusz”
- „Formularz oświadczenia dla osoby towarzyszącej /dziecka”
- „Zgodę na potrącenie należności z wynagrodzenia za pracę”
Formularz dla osoby towarzyszącej wypełnia osoba towarzysząca.  Formularz dla dziecka wypełnia rodzic/opiekun.
•  REZYGNACJA Z KARTY
   Należy dostarczyć w oryginale dokumenty:
- „Kwestionariusz”
- „Rezygnację na potrącenie należności z wynagrodzenia za pracę”
   Kartę należy zwrócić w DBFO Bielany pok.368 do końca miesiąca.
•  W przypadku rezygnacji tylko z osoby towarzyszącej/ dziecka
   Należy dostarczyć w oryginale dokumenty:
- „Kwestionariusz”
- „Zgodę na potrącenie należności z wynagrodzenia za pracę”
   Kartę należy zwrócić w DBFO Bielany pok.368 do końca miesiąca.

   UWAGA!
   Bez zastosowania się do powyższej procedury zmiany nie będą możliwe. 

Ważne informacje dla Pracowników:
                       
   •  Pracownik może wybrać dowolny typ karty w zależności od faktycznych potrzeb (FITprofit – karta z nielimitowanym dostępem, FITsport – 8 wejść w miesiącu),
   •  Pracownik może co miesiąc podjąć decyzję o zmianie typu karty, rezygnacji z karty, dopisaniu się do Programu lub zgłoszeniu osoby towarzyszącej do 17 dnia miesiąca
      poprzedzającego okres rozliczeniowy (okres rozliczeniowy to pełny miesiąc kalendarzowy),
   •  Pracownik biorący udział w Programie może zgłosić max 1 os. towarzyszącą (od 15 roku życia włącznie) i dzieci (do 15 roku życia). Dla dzieci do wyboru są karty basenowe lub Pełne.
      Zarówno os. towarzysząca jak i dzieci muszą mieć taki sam typ karty, jaką ma pracownik. W momencie rezygnacji z karty przez pracownika, dezaktywowane są również karty dla dzieci i         os. towarzyszących.
   •  Jedna karta uprawnia Państwa do wejścia na dowolne zajęcia, bez kupowania kilku karnetów i przywiązywania się do jednego obiektu. 

      Poniżej obowiązujące ceny za karty sportowe:
 Karta Fit Sport                                                                Karta Fit Profit

Pracownik          59,00 zł                                                          136,00 zł
Partner              119,00 zł                                                          149,00 zł
Dziecko - pełna  89,00 zł                                                            89,00 zł
Dziecko- basen   36,90 zł                                                            36,90 zł

Koszt wydania każdego duplikatu Karty wynosi 15,00 zł (piętnaście złotych) brutto. Duplikat Karty zostanie wydany bez dodatkowej opłaty w następujących przypadkach:
  potwierdzonej zaświadczeniem policji kradzieży Karty
  zmiany nazwiska Użytkownika
  potwierdzonego przez Dział Infolinii VS zniszczenie lub trwałego uszkodzenia karty.

•       Wyszukiwarka obiektów: www.kartafitsport.pl/obiekty i www.fitprofit.pl/obiekty    
W przypadku pytań proszę o kontakt.
Paulina Kuźniarek
e-mail: pkuzniarek@dbfobielany.waw.pl
(22) 373-36-41
Zgoda - potrącenie
Rezygnacja - potrącenie
Kwestionariusz
Formularz oświadczenia dla dziecka
Formularz oświadczenia dla pracownika
Formularz oświadczenia dla osoby towarzyszącej
Regulamin FitProfit
Regulamin Fitsport