Przewiń do treści

Wzory dokumentów

Oświadczenie o zakupie podreczników - wyprawka szkolna
Podanie o o zwrot nadpłaty
Podanie o zwrot mylnie wpłaconej kwoty
Upoważnienie do odbioru stypendium lub zasiłku szkolnego
Przelew stypendium lub zasilku szkolnego na konto