Przewiń do treści

Regulaminy i zarządzenia

Kontrola i obieg dokumentów
Instrukcja inwentaryzacyjna 2023
Zasady oceny celowości zaciągania zobowiązań
Rozliczenia projektów UE oraz Erasmus+
Regulamin windykacji należności
Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych
Regulamin dokonywania odpisów aktualizujących
Zasady gospodarowania drukami scislego zarachowania
Zasady rozliczania podatku od towarow i uslug