Przewiń do treści

Regulaminy i zarządzenia

Zasady oceny celowości zaciągania zobowiązań
Rozliczenia projektów UE oraz Erasmus+
Regulamin windykacji należności
Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych
Instrukcja inwentaryzacyjna
Regulamin dokonywania odpisów aktualizujących
Kontrola i obieg dokumentów
Zasady gospodarowania drukami scislego zarachowania
Zasady rozliczania podatku od towarow i uslug