Przewiń do treści

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Bielany m.st. Warszawy

Jest jednostką budżetową miasta stołecznego Warszawy, utworzoną do obsługi finansowo-księgowej i administracyjnej szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, z wyłączeniem szkół i placówek oświatowych obsługiwanych w tym zakresie przez Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy.

Biuro może wykonywać inne zadania zlecone z zakresu obsługi finansowo-księgowej.

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty - Bielany m.st. Warszawy