Przewiń do treści

Rodo dla placówek

Pakiet dokumentów w j. polskim
Pakiet dokumentów w j. ukraińskim
Pakiet dokumentów w j. angielskim
Procedura spełnienia obowiązku szkolnego
Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych dla osób fizycznych przystępujących do przetargów publicznych
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób składających dokumenty rekrutacyjne
Klauzula informacyjna dla osób fizycznych, z którymi zawierana jest umowa cywilnoprawna
Klauzula informacyjna "Posiłek dla ucznia"
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla pracownika
Zgoda na udział w wycieczce z klauzulą
Klauzula informacyjna emeryci-rencista
Rejestry wniosków, umów, naruszeń
przykładowa treść tabliczki informacyjnej przy wejściu - monitoring