Przewiń do treści

Rodo dla placówek

Rejestry wniosków, umów, naruszeń
przykładowa treść tabliczki informacyjnej przy wejściu - monitoring
Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych dla osób fizycznych przystępujących do przetargów publicznych
Klauzula informacyjna emeryci-rencista
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób składających dokumenty rekrutacyjne
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla pracownika
Klauzula informacyjna dla osób fizycznych, z którymi zawierana jest umowa cywilnoprawna
Klauzula informacyjna "Posiłek dla ucznia"
Zgoda na udział w wycieczce z klauzulą