Przewiń do treści

Umowy najmu i inne

Wzór umowy najmu - kuchnia
Wzór umowy - najem jednodniowy
Wzór umowy - najem długookresowy, stały czynsz miesięczny
Wzór umowy - najem długookresowy, czynsz za godziny najmu
Protokół odczytu liczników
Ewidencja godzin do najmu
Wzór umowy - organizacja wypoczynku
Wzór zgody na udział w wycieczce z klauzulą
Porozumienie o współpracy szkoły i organizacji pozarządowej
Wzór umowy darowizny