Przewiń do treści

Umowy najmu i inne

Ewidencja godzin do najmu
Wzór umowy - organizacja wypoczynku
Wzór zgody na udział w wycieczce z klauzulą
Porozumienie o współpracy szkoły i organizacji pozarządowej
Wzór umowy darowizny
Protokół odczytu liczników
Klauzula informacyjna dla osób fizycznych, z którymi zawierana jest umowa cywilnoprawna
Upoważnienie do otrzymywania faktur drogą elektroniczną
Wzór umowy najmu - na wyłączność, stały czynsz - do stosowania po 30 czerwca 2021
Wzór umowy - najem jednodniowy - do stosowania po 30 czerwca 2021
Wzór umowy najmu na godziny - do stosowania po 30 czerwca 2021
Wzór umowy najmu - kuchnia - do stosowania po 30 czerwca 2021