Przewiń do treści

Rozwiązywanie umów

Informacja o zasadach rozwiązywania oraz zmiany warunków pracy z powodu zmian organizacyjnych
Rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela
Zawiadomienie organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia Art. 20 Karty Nauczyciela
Rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem na podstawie art. 32 Kodeksu Pracy
Zawiadomienie organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia Art. 38 Kodeksu Pracy
Wypowiedzeniu warunków pracy i płacy na podstawie art. 42 Kodeksu Pracy
Zawiadomienie organizacji związkowej o wypowiedzeniu zmieniającym
Świadectwo pracy
Świadectwo pracy wersja edytowalna