Wzory druków płacowych

Kwestionariusz osobowy
Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny
Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem
Pełnomocnictwo do wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
PIT-2
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
Oświadczenie do naliczania zwiekszonych kosztów uzyskania przychodu
Podanie o wystawienie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na druku ZUS Rp-7