Wzory druków płacowych

Oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny
Oświadczenie - dodatkowy zasiłek opiekuńczy
Wniosek pracownika do ukończenia 26 roku życia dot. niestosowania zwolnienia
Wniosek o wypłatę w kasie lub na rachunek
Wniosek pracownika o zastosowanie stawki podatku 17,75%
Dane pracownika niezbędne do rozliczenia składek ZUS i podatku dochodowego
Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8 ZAS - 36
Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem Z - 15A
Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny Z - 15B
Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
Pełnomocnictwo do wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
PIT-2
Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
Oświadczenie do naliczania zwiekszonych kosztów uzyskania przychodu
Podanie o wystawienie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na druku ZUS Rp-7