Przewiń do treści

RODO w procesie rekrutacji i zatrudnienia

RODO w procesie rekrutacji pracowników
Procedura rekrutacji i zatrudnienia zgodna z RODO tabela
Upoważnienie i polecenie przetwarzania
Oświadczenie Pracodawcy o stosowaniu monitoringu
Wzór - Wniosek o nadanie, modyfikację, odebranie uprawnień do systemu informatycznego
Prezentacja Szkolenie RODO_w szkole_kadry
Pordanik UODO