Przewiń do treści

Zawieranie umów

Umowa o pracę na czas określony
Umowa o prace na czas określony - nauczyciel
Umowa o pracę na czas nieokreślony
Umowa o pracę na czas nieokreślony - nauczyciel
Umowa o pracę na zastępstwo
Umowa o pracę na zastępstwo - nauczyciel
Akt mianowania nauczyciela
Przekształcenie umowy o pracę w stosunek pracy na podstawie mianowania nauczyciela
Umowa o pracę na czas określony - obywatel Ukrainy