Przewiń do treści

Zasiłki

Zasiłki

Dodatkowy zaiłek opiekuńczy w związku z epidemią Covid - 19
Oświadczenie osoby wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej z osobą, która odbywa obowiązkową kwarantannę oraz osoby odbywającej kwarantannę na podstawie decyzji pis
Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem Z - 15A
Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny Z - 15B
Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8 ZAS - 36
Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych
Oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy