Przewiń do treści

Wzory druków ksiegowych

Zestawienie wpłat dzieci i personelu w przedszkolach
Opisy faktur
Opis faktur w ramach stypendium socjalnego
Zaliczka
Wniosek o zaliczkę
Oświadczenie do delegacji
Odwrotne obciążenie
Korekta do zestawienia opłat za pobyt i żywienie
Klasyfikacja wydatków
Likwidacja pozostałych środków trwałych
Likwidacja środka trwałego
Nota księgowa
Nota korygująca
Ewidencja przebiegu pojazdu prywatnego używanego do celów służbowych
Przejęcie środka trwałego