Wzory druków ksiegowych

Opisy faktur
Zaliczka
Wniosek o zaliczkę
Oświadczenie do delegacji
Odwrotne obciążenie
Korekta do zestawienia opłat za pobyt i żywienie
Klasyfikacja wydatków
Likwidacja pozostałych środków trwałych
Likwidacja środka trwałego
Nota księgowa
Nota korygująca
Ewidencja przebiegu pojazdu prywatnego używanego do celów służbowych
Opisy faktur w ramach stypendium socjalnego
Przejęcie środka trwałego