Przewiń do treści

Wzory druków ksiegowych

Opisy faktur
Opisy faktur obowiązujące od IX 2023
Listy wpłat: świetlica, wycieczki
Opisy faktur Pomoc dla Ukrainy
Zestawienie wpłat dzieci i personelu w przedszkolach
Opis faktur w ramach stypendium socjalnego
Wniosek o zaliczkę
Zaliczka
Oświadczenie do delegacji
Odwrotne obciążenie
Korekta do zestawienia opłat za pobyt i żywienie
Klasyfikacja wydatków
Likwidacja pozostałych środków trwałych
Likwidacja środka trwałego
Nota księgowa
Nota korygująca
Ewidencja przebiegu pojazdu prywatnego używanego do celów służbowych
Przejęcie środka trwałego
Opisy faktur(5)_22.08.2023 dla placówek.xlsm