Przewiń do treści
11
Lutego
2021

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do pisma Biura Edukacji Urzędu m. st. Warszawy z dnia 13 stycznia 2021 r. numer BE
WFO.3040.93.2020.KST (3.KST.BE-WFO) uprzejmie informuję, że wypłata dodatkowego wynagrodzenia
rocznego dla pracowników szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, tzw. „trzynastki” zaplanowana
jest na dzień 15 lutego 2021 roku.