28
Września
2018

1 stycznia 2019 r. - nowe minimalne wynagrodzenie za pracę.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. od dnia 1 stycznia 2019 r. ustala sie minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2250 zł oraz minimalną stawkę godzinową w wysokości 14,70 zł.