09
Grudnia
2019

1 stycznia 2020 r. - nowe minimalne wynagrodzenie za pracę.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. od dnia 1 stycznia 2020 r. ustala sie minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2600 zł oraz minimalną stawkę godzinową w wysokości 17 zł.