Przewiń do treści

O nas

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty-Bielany m.st. Warszawy

utworzono do obsługi finansowej, administracyjnej i prawnej szkół, przedszkoli i placówek oświatowych funkcjonujących na obszarze Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, z wyłączeniem szkół i placówek oświatowych obsługiwanych w tym zakresie przez Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy. Biuro może wykonywać inne zadania zlecone z zakresu obsługi finansowo-księgowej

Szczegółowy zakres zadań realizowanych przez Biuro oraz wykaz obsługiwanych jednostek jest określony w Załączniuku Nr 3 do Uchwały XXXVII/943/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 Listopada 2016 r.

Uchwała XXXVII/943/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 Listopada 2016 r.