Przewiń do treści

Prawo pracy

Kodeks Pracy Dz.U. 2022
Karta Nauczyciela Dz.U. 2021
Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy Dz.U. 2020
Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej Dz.U. 2018
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności Dz.U. 2014
Rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowików samorządowych Dz.U. 2021
Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym Dz.U. 2013
Ustawa o pracownikach samorzadowych Dz. U. 2022
Ustawa o rehabilitacji zawodowej Dz.U. 2023
Ustawa o ZFŚS Dz.U. 2022
Ustawa o zwiazkach zawodowych Dz.U. 2022
Rozporządzenie o urlopie dla poratowania zdrowia Dz.U. 2021