Organizacja i finanse

Prawo oświatowe_Dz. U. z 2017 r. poz. 59.pdf
Ustawa o finansach publicznych_Dz. U. z 2017 r. poz. 2077.pdf
Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych_Dz. U. z 2017 r. poz. 1311.pdf
Prawo zamówień publicznych_Dz. U. z 2017 r. poz . 1579.pdf
Ustawa o ochronie danych osobowych_ Dz. U. z 2016 r. poz. 922.pdf
Ustawa o ustroju m.st. Warszawy_Dz. U. z 2015 r. poz. 1438.pdf
Ustawa o samorządzie gminnym_Dz. U, z 2017 r. poz. 1875.pdf
Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach_ Dz. U. z 2016 r. poz. 1506.pdf
Ustawa o dostępie do informacji publicznej_Dz. U. z 2016 r. poz. 1764.pdf
Kodeks postępowania administracyjnego_Dz. U. z 2017 r. poz. 1257.pdf
Rozporzadzenie w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.pdf
Rozporzadzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów.pdf
OdSłoń Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji MKO Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów ZUS SIO BIP OdSłoń Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji MKO Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów ZUS SIO BIP OdSłoń Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji MKO Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów ZUS SIO BIP OdSłoń Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji MKO Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów ZUS SIO BIP OdSłoń Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji MKO Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów ZUS SIO BIP OdSłoń Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji MKO Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów ZUS SIO BIP OdSłoń Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji MKO Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów ZUS SIO BIP OdSłoń Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji MKO Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów ZUS SIO BIP OdSłoń Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji MKO Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów ZUS SIO BIP