Przewiń do treści

Organizacja i finanse

Prawo oświatowe
Ustawa o finansach publicznych Dz. U. 2022
Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Prawo zamówień publicznych 2019
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016_679 z dnia 27 kwietnia.pdf
Ustawa o ustroju m.st. Warszawy_Dz. U. z 2015 r. poz. 1438.pdf
Ustwa o samorzadzie gminnym
Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
Ustawa o dostępie do informacji publicznej_Dz. U. z 2016 r. poz. 1764.pdf
Kodeks postępowania administracyjnego
Obwieszczenie w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówie