Przewiń do treści
22
Maja
2018
Świadczenie urlopowe dla nauczycieli 2018r.

Świadczenie urlopowe dla nauczycieli 2018r.

Informujemy, iż z odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym (art. 53 ust. 1a Karty Nauczyciela Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.).

W 2018 r. nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć przez cały rok szkolny 2017/2018 przysługuje świadczenie urlopowe w wysokości 1.185,66 zł.