Przewiń do treści

Słownik

wysokości

płaca całkowita, bez odliczenia podatku, składek, potrąceń, it