11
Stycznia
2018
Nowe rozporządzenia określające wysokości progów unijnych oraz średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych

Nowe rozporządzenia określające wysokości progów unijnych oraz średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 01 stycznia 2018 roku weszły w życie nowe rozporządzenia określające wysokość progów unijnych oraz średni kurs złotego w stosunku do euro. Obecnie średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,3117. Jednocześnie oznacza to, iż próg obowiązkowego stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przy udzielaniu zamówień publicznych wynosi obecnie: 129 351 zł netto tj. 159 101 zł brutto. Treść rozporządzeń dostępna jest w zakładce Dla placówek - Akty prawne - Organizacja i finanse

OdSłoń Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji MKO Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów ZUS SIO BIP OdSłoń Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji MKO Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów ZUS SIO BIP OdSłoń Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji MKO Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów ZUS SIO BIP OdSłoń Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji MKO Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów ZUS SIO BIP OdSłoń Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji MKO Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów ZUS SIO BIP OdSłoń Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji MKO Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów ZUS SIO BIP OdSłoń Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji MKO Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów ZUS SIO BIP OdSłoń Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji MKO Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów ZUS SIO BIP OdSłoń Bielany Miasto Stołeczne Warszawa Biuro Edukacji MKO Minister Edukacji Narodowej Ministerstwo Finansów ZUS SIO BIP