Przewiń do treści
05
Kwietnia
2017
Zmiany wynagrodzeń nauczycieli

Zmiany wynagrodzeń nauczycieli

Informujemy, że z dniem 25 marca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli obowiązujących od 1 stycznia 2017 r. (Dz. U. 2017.630)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2017 r.