Przewiń do treści

Zamówienia publiczne

Powrót do listy aktualności
31
Października
2022

Kompleksowa dostawa energii cieplnej, obejmująca sprzedaż i dystrybucję energii cieplnej na potrzeby szkół i placówek oświatowych Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w latach 2023-2026

8_Projektowane postanowienia umowy_zaktualizowane.pdf
2_Formularz cenowy_zaktualizowany.doc
3_Opis przedmiotu zamówienia_zaktualizowany.pdf
Odpowiedzi na pytania Wykonawców_zmiana SWZ.pdf
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
SWZ.pdf
1_Formularz ofertowy.doc
2_Formularz cenowy.doc
3_Opis przedmiotu zamówienia.pdf
4_JEDZ.7z
5_Oświadczenie dot. niepodlegania wykluczenia na podstawie art. 5k rozporządzenia UE.doc
6_Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.doc
7_Oświadczenie dot. aktualności informacji zawartych w JEDZ.doc
8_Projektowane postanowienia umowy.pdf
9_Oświadczenie dot. aktualności informacji zawartych w oświadczeniu dot. art. 5k.doc