Przewiń do treści

Zamówienia publiczne

Powrót do listy aktualności
10
Listopada
2021

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby projektu "Od zadania do działania" prowadzonego w Szkole Podstawowej nr 133 im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu_SP133.pdf
SWZ_SP133.pdf
1_Formularz oferty.doc
2_Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.doc
3_Projektowane postanowienia umowy.pdf
5_Specyfikacja oferowanego sprzętu.doc
4_Opis przedmiotu zamówienia.pdf
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia Sp 133.pdf
Informacja z otwarcia ofert Sp.133.pdf
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf