Przewiń do treści

Zamówienia publiczne

Powrót do listy aktualności
10
Listopada
2021

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby projektu "Interdyscyplinarne poznanie świata za pomocą nowoczesnych technologii" prowadzonego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 214 im. Stanisława Skrypija w Warszawie.

Ogłoszenie o zamówieniu_SP214.pdf
SWZ_SP214.pdf
1_Formularz oferty.doc
2_Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.doc
3_Projektowane postanowienia umowy.pdf
4_Opis przedmiotu zamówienia.pdf
5_Specyfikacja oferowanego sprzętu.doc
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia Sp 214.pdf
Informacja z otwarcia ofert Sp 214.pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf