Przewiń do treści
20
Sierpnia
2018

Sprawozdanie SIO 2018 r.

Szanowni Państwo,
Zbliża się termnin przekazywania sprawozdań wg stanu na dzień 10 września 2018 r. oraz na 30 września 2018 r.

Na stronie MEN udostępniona została nowa wersja "starego SIO" - wersja 3.25. Można ją pobrać ze strony:
https://cie.men.gov.pl/sio-strona-glowna/sio-programy-do-pobrania/
lub otrzymać na płycie CD w Urzędzie Dzielnicy Bielany, pok. 379. W tej wersji programu należy wykonać sprawozdanie.

Wyeksportowany plik z danymi należy przekazywać tak, jak dotychczas - mailem na adres:
wwrzesinski@dbfobielany.waw.pl
lub na nośniku danych w siedzibie DBFO w Urzędzie dzielnicy Bielany przy ul. Żeromskiego 29, pok. 379 w terminie do dnia:
•         13 września 2018 r. – sprawozdania na dzień 10 września
•         3 października 2018 r. – sprawozdania na dzień 30 września.