Przewiń do treści
12
Marca
2018
Sprawozdanie SIO 2018 r.

Sprawozdanie SIO 2018 r.

W związku ze zbliżającym się terminem sprawozdań informujemy, że w roku 2018  wciąż obowiązuje sprawozdanie SIO, tzw. „stare SIO”. Obecnie zbliża się termin przekazywania sprawozdań wg stanu na dzień 31 marca 2018 r.

Na stronie MEN udostępniona została nowa wersja "starego SIO" - wersja 3.24. Można ją pobrać ze strony:

https://cie.men.gov.pl/index.php/sio-programy-do-pobrania/sio-aktualna-wersja-programu.html

lub otrzymać na płycie CD w siedzibie DBFO, pok. 379. W tej wersji programu należy wykonać sprawozdanie.

Wyeksportowany plik z danymi należy przekazywać tak, jak dotychczas - mailem na adres:

wwrzesinski@dbfobielany.waw.pl

lub na nośniku danych w siedzibie DBFO w Urzędzie dzielnicy Bielany przy ul. Żeromskiego 29, pok. 379 w terminie do dnia: 5 kwietnia 2018 r.

Przypominamy, że dane w sprawozdaniach - ze szczególnym uwzględnieniem danych subwencyjnych, czyli danych dotyczących liczby uczniów wg poszczególnych wag, w tym uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawnościach – powinny być aktualne i zgodne z danymi w arkuszach organizacyjnych. Będą one weryfikowane przez Wydział Oświaty i Wychowania Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.