Przewiń do treści
14
Marca
2017
Sprawozdanie SIO

Sprawozdanie SIO

W związku ze zbliżającym się terminem sprawozdań informujemy, że w roku 2017 wciąż obowiązuje sprawozdanie SIO, tzw. „stare SIO”. Obecnie zbliża się termin przekazywania sprawozdań wg stanu na dzień 31 marca 2017 r.

Na stronie MEN udostępniona została nowa wersja "starego SIO" - wersja 3.22. Można ją pobrać ze strony:

https://cie.men.gov.pl/index.php/sio-programy-do-pobrania/sio-aktualna-wersja-programu.html

lub otrzymać na płycie CD w Urzędzie Dzielnicy Bielany, pok. 379. W tej wersji programu należy wykonać sprawozdanie.

Wyeksportowany plik z danymi należy przekazywać tak, jak dotychczas - mailem na adres:

wwrzesinski@dbfobielany.waw.pl

lub na nośniku danych w siedzibie DBFO w Urzędzie dzielnicy Bielany przy ul. Żeromskiego 29, pok. 379 w terminie do dnia: 5 kwietnia 2017 r.

Przypominamy, że dane w sprawozdaniach - ze szczególnym uwzględnieniem danych subwencyjnych, czyli danych dotyczących liczby uczniów wg poszczególnych wag, w tym uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawnościach – powinny być aktualne i zgodne z danymi w arkuszach organizacyjnych. Będą one weryfikowane przez Wydział Oświaty i Wychowania Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.