Przewiń do treści
01
Lutego
2017
Nowa uchwała o opłatach za przedszkola

Nowa uchwała o opłatach za przedszkola

Szanowni Państwo,

informujemy, że z dniem 1 lutego 2017 r. weszła w życie uchwała nr XXXIX/1031/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy.

Instrukcja dotycząca obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie
Zarządzenie Nr 220/2017 r. Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 lutego 2017 r.
Uchwała Nr XXXIX1031/2017 Rady m.st. Warszawy