Przewiń do treści

Zamówienia publiczne

Powrót do listy aktualności
11
Marca
2022

Sukcesywne dostawy papieru kserograficznego na potrzeby szkół i placówek oświatowych Dzielnicy Bielany m.st.Warszawy oraz Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Bielany m.st. Warszawy w roku 2022

Edytowalny formularz cenowy : 2_Formularz_cenowy_.xls

Informacja unieważnieniu postępowania
Informacja z otwarcia ofert
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.pdf
8_Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
7_Wykaz jednostek objętych zamówieniem
6_Projektowanie postanowienia umowy
5_Wykaz dostaw
4_Oświadczenie dot. podstaw wykluczenia z postępowania
3_Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu
1_Formularz oferty
SWZ
Ogłoszenie o zamówieniu