Przewiń do treści

Zamówienia publiczne

Powrót do listy aktualności
04
Marca
2022

Sukcesywna dostawa środków czystości na potrzeby szkół i placówek oświatowych Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty - Bielany m.st. Warszawy w roku 2022

Edytowalny formularz cenowy ( zmiana ) : 2_Formularz_cenowy_zmiana.xls

Edytowalny formularz cenowy do pobrania  : 2_Formularz_cenowy.xls

Plik XML do dokumentacji : 6_JEDZ.xml

Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf
Informacja z otwarcia ofert.pdf
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy
Pismo_zmiana załącznika nr 2 do SWZ
8_Wykaz jednostek objętych zamówieniem
7_Projektowanie postanowienia umowy
6_JEDZ
5_Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji
4_Oświadczenie Wykonawcy art.108 ust.1 pkt 5
3_Wykaz dostaw
1_Formularz oferty
SWZ
Ogłoszenie o zamówieniu