20
Września
2017

Informacja o dokonaniu wyboru

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy informuje, że w wyniku przeprowadzonej rekrutacji podjęto decyzję o zatrudnieniu Pani Katarzyny Krasuskiej zamieszkałej w Warszawie.

Uzasadnienie wyboru

Pani Katarzyna Krasuska posiada wyższe wykształcenie o kierunku ekonomicznym oraz doświadczenie zawodowe w samorządowej jednostce budżetowej. Wykazuje się znajomością regulacji prawnych wymaganych na stanowisku Starszego Referenta w Wydziale Księgowości. Ponadto w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentowała się jako osoba odpowiedzialna posiadająca wiedzę oraz predyspozycje osobowościowe do pracy na wymienionym stanowisku.