20
Września
2017

Informacja o dokonaniu wyboru

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy informuje, że w wyniku przeprowadzonej rekrutacji podjęto decyzję o zatrudnieniu Pani Marty Kruszewskiej zamieszkałej w Warszawie.

Uzasadnienie wyboru

Pani Marta Kruszewska posiada wykształcenie wyższe oraz doświadczenie zawodowe w samorządowej jednostce budżetowej. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością regulacji prawnych wymaganych na stanowisku Starszego Referenta w Wydziale Księgowości. Pani Marta Kruszewska jest osobą otwartą, zmotywowaną do pracy, wykazującą duże chęci dalszego rozwoju zawodowego.