20
Września
2017

Informacja o dokonaniu wyboru

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy informuje, że w wyniku przeprowadzonej rekrutacji podjęto decyzję o zatrudnieniu Pana Łukasz Dolińskiego zamieszkałego w Warszawie.

Uzasadnienie wyboru

Pan Łukasz Doliński posiada wyższe wykształcenie kierunkowe wymagane do pracy na stanowisku Starszego referenta ds. zamówień publicznych w Samodzielnym Referacie Kadr i Organizacji. Dotychczasowa praca pozwoliła Panu Łukaszowi Dolińskiemu na zdobycie doświadczenia zawodowego do pracy na tym stanowisku. Ponadto zaprezentował się jako osoba odpowiedzialna, łatwo nawiązująca kontakty, otwarta na podejmowanie nowych wyzwań.