12
Grudnia
2016

Informacja o wyniku rekrutacji na stanowisko Referenta/Starszego Referenta

Informujemy o zakończeniu postępowania na stanowisko Referenta/Starszego Referenta w Wydziale Planowania i Sprawozdawczości w wymiarze: ½ etatu Nr ref.: 1/2014. 
Informacje dotyczące wyniku rekrutacji zamieszczone są w załączonym pliku.