Przewiń do treści
20
Maja
2021

Starszy referent w Wydziale Ksiegowości // NIEAKTUALNE

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy

poszukuje kandydatów na stanowisko Starszego referenta w Wydziale Księgowości

w wymiarze pełnego etatu

Nr ref.: 3/2021

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • przyjmowanie dokumentów finansowych z obsługiwanych placówek oświatowych oraz sprawdzanie ich kompletności i rzetelności

 • dekretacja dowodów księgowych

 • prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych obsługiwanych placówek oświatowych

 • analizowanie kont rozrachunkowych, uzgadnianie sald z kontrahentami

 • monitoring i windykacja należności cywilno – prawnych

 • monitorowanie wykonania budżetu do wysokości zatwierdzonych planów finansowych

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych w celu naliczania umorzeń

 • sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych oraz finansowych

 • prowadzenie rejestrów zakupu oraz sprzedaży podatku VAT oraz sporządzanie jednostkowych deklaracji VAT-7

 • koordynacja czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych w obsługiwanych placówkach oświatowych

 • archiwizacja dokumentacji księgowej

 • współpraca z obsługiwanymi placówkami oświatowymi

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku :

Miejsce pracy:  Praca na III piętrze budynku. Budynek jest wyposażony w windy. Drzwi i korytarz o szerokości umożliwiającej poruszanie się na wózku. Toaleta dostosowana do wymogów osoby poruszającej się na wózku.

Stanowisko pracy: Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, prowadzeniem rozmów telefonicznych, kontaktem z interesantem oraz przemieszczaniem się wewnątrz budynku.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne

 • bardzo dobra obsługa komputera ,

 • stan zdrowia pozwalający na pracę na tym stanowisku,

 • obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania pożądane:

 • znajomość regulacji prawnych niezbędnych do podjęcia pracy na w/w stanowisku, tj. finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, podatku VAT

 • znajomość zasad funkcjonowania budżetu szkoły, w tym klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków

 • znajomość obsługi programów pakietu MS Office w stopniuzaawansowanym

 • co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w księgowości samorządowej jednostki budżetowej

 • znajomość programów finansowo – księgowych (Prosoft, QNT)

 • komunikatywność, sumienność, systematyczność, uczciwość, dokładność,odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy, stanowiący załącznik do ogłoszenia

 • własnoręcznie podpisane CV,

 • pisemne oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie przy ul. Żeromskiego 29, dla potrzeb rekrutacji na stanowisko pracy: Starszy Referent zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1781 ze zm.)”
 • wypełnione oświadczenie załączone do ogłoszeń

Dokumenty nie spełniające kryteriów lub nie zawierające oświadczenia zostaną trwale usunięte.

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku starszego referenta prosimy o przesłanie skanów ww. dokumentów, w terminie do dnia 7 czerwca 2021 roku do godziny 12:00 na adres e-mail: rekrutacja@dbfobielany.waw.pl z tytułem wiadomości: „Rekrutacja nr ref.: 3/2021”

Oświadczenie
Kwestionariusz
Klauzula