11
Lipca
2018

Informacja o dokonaniu wyboru na stanowisko samodzielny referent/specjalista w Wydziale Płac

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Bielany m. st. Warszawy informuje, że  w wyniku przeprowadzonej rekrutacji podjęto decyzję o zatrudnieniu:
1.    Pani Jolanty Laskowskiej, Dziekanów Leśny

Uzasadnienie wyboru:
Pani Jolanta Laskowska podczas rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentowała się jako osoba odpowiedzialna, łatwo nawiązująca kontakty, otwarta na podejmowanie nowych wyzwań. Jej dotychczasowe doświadczenie będzie przydatne w pracy w Wydziale Płac.