Wzory druków kadrowych

Świadectwo pracy

Świadectwo pracy
Umowa o pracę na zastepstwo
Umowa o pracę na czas określony
Umowa o pracę na czas nieokreślony
Przekształcenie umowy o pracę w stosunek pracy na podstawie mianowania
Umowa na podstawie mianowania
Umowa o pracę na czas nieokreślony - asystenci
Umowa o pracę na zastępstwo - asystenci
Umowa o pracę na czas określony - asystenci