Wzory druków kadrowych

Akt mianowania
Umowa o pracę na czas nieokreślony - nauczyciel
Umowa o pracę na zastepstwo - nauczyciele
Umowa o pracę na zastępstwo
Przekształcenie umowy o pracę w stosunek pracy na podstawie mianowania - nauczyciele
Umowa o pracę na czas nieokreślony
Umowa o pracę na czas określony - nauczyciele
Świadectwo pracy
Umowa o pracę na czas określony