Wzory druków kadrowych

Umowa o pracę na czas określony
Umowa o pracę na czas okreslony - nauczyciel
Umowa o pracę na zastępstwo - nauczyciel
Umowa o pracę na czas nieokreślony - nauczyciel
Akt mianowania
Umowa o pracę na zastępstwo
Przekształcenie umowy o pracę w stosunek pracy na podstawie mianowania - nauczyciele
Umowa o pracę na czas nieokreślony
Świadectwo pracy