Przewiń do treści

Projekt „Inwestycja w przyszłość”

Projekt „Inwestycja w przyszłość”

Wartość całkowita projektu: 12 354 303,50 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 11 022 81,50 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Priorytet: X Edukacja dla rozwoju
Działanie: 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów
Okres realizacji: 1 września 2017 r. - 30 sierpnia 2019 r.
Jednostka realizująca projekt: Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy we współpracy z Urzędami Dzielnic - Ochota, Ursus, Praga Południe, Targówek oraz Powiatami – garwolińskim, grójeckim, mińskim, zwoleńskim oraz gminą Siennica i firmami - Syntea, BI Architects, Arcus.
Celem projektu jest podniesienie zdolności 1450 uczestników (667 kobiet) z 17 placówek z woj. mazowieckiego, z powiatów: m.st. Warszawa (dzielnica Ochota, Ursus, Targówek, Bielany, Praga Południe), grójecki, garwoliński, zwoleński, miński do przyszłego zatrudnienia do końca sierpnia 2019 r. poprzez realizację w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego programu rozwojowego obejmującego:
- dodatkowe zajęcia prowadzące do uzyskania kwalifikacji/uprawnień i rozwijające kompetencje zawodowe (w tym miękkie),
- staże/praktyki dla min. 70% uczestników projektu (1160 osób) realizowane u pracodawców, których celem jest zdobycie doświadczenia zawodowego, niezbędnego na rynku pracy,
- oraz doposażenie pracowni zawodowych szkół biorących udział w projekcie w nowoczesny sprzęt odpowiedni środowisku pracy, podnoszący jakość kształcenia praktycznego.

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie