Przewiń do treści
17
Marca
2020

Ograniczony dostęp do biura DBFO Bielany

W związku z zagrożeniem koronawirusem i koniecznością ograniczenia bezpośrednich kontaktów z klientem zewnętrznym proponujemy od dnia 13 marca 2020 r.  stosowanie następujących zasad przekazywania dokumentów do DBFO Bielany m. st. Warszawy:

  1. dokumenty związane z zadaniami realizowanymi przez Wydział Płac m.in. wszelkie dokumenty będące podstawą do naliczenia wynagrodzeń pracowników, wydawania zaświadczeń, rejestracji nowych pracowników, zajęcia komornicze itp. należy skanować i przekazywać bezpośrednio na adresy mailowe pracowników Wydziału Płac,

  1. dokumenty finansowe związane z płatnościami – dwustronne skany faktur itp. zatwierdzone  do zapłaty należy przekazywać bezpośrednio na adresy mailowe  pracowników Wydziału Księgowości obsługujących Państwa jednostki,

  1. w przypadku  rozliczenia stypendiów szkolnych – dwustronne skany faktur dokumentujących poniesione wydatki zatwierdzone do wypłaty wraz z numerem rachunku bankowego rodzica lub opiekuna, na który zostaną przekazane środki finansowe należy przekazywać bezpośrednio na adresy mailowe pracowników Likwidatury.

W przypadku nie posiadania rachunku bankowego proszę o podanie adresu, na który zostaną przekazane środki przekazem pocztowym,

  1. pozostałą korespondencję w zakresie między innymi wniosków o dofinansowania, zmiany w budżecie, opinie prawne, projekty umów do sprawdzenia przez radcę prawnego itd. proszę przekazywać na adres:  sekretariat@dbfobielany.waw.pl.

.

Jednocześnie informujmy, że wstrzymane zostają wszelkie wypłaty gotówkowe w kasie DBFO.